Category Archives: Proizvodi

Filteri pod pritiskom – FST Filteri pod pritiskom se koriste za zadržavanje suspendovanih čestica iz vode na površini zrna i u porama filtera. Čestice je moguće filtrirati u prirodnoj formi ili posle hemijskog dejstva koristeći pogodne koagulante. Uređaji ovog tipa su konstruisani kao poluautomatski, stojeći, sa strujanjem od gore prema dole. Ceo proces je kontrolisan […]

Modularni prečistači industrijskih otpadnih voda Otpadne vode nastale industrijskom proizvodnjom predstavljaju najveći izvor zagađenja prirodnih voda, u koje su ispuštane direktno ili putem kanalizacije kao gradske otpadne vode. Iz razloga što nisu zanemarljivim faktorom, a imaju veliki uticaj na životnu sredinu, potrebno  je posvetiti posebnu pažnju prečišćavanju industrijskih otpadnih voda. Modularni prečistači industrijskih otpadnih voda […]

Membranski prečistači otpadnih voda – MBR Osnovne karakteristike Biološki prečistači AQ4-50MBR namenjeni su prečišćavanju komunalnih otpadnih voda iz manjih izvora tehnologijom MBR – membrane biological reactor. Karakteristikom ovih prečistača je primena polupropusnih membrana za separaciju krljušti mulja od prečišćenje vode. Konstrukcija postrojenja omogućuje efikasno regulisanje koncentracije mulja u granicama od 3,5 do 12 kg/m3, što […]

Biološki prečistači otpadnih voda namenjeni su za prečišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda. Biološki prečistači otpadnih voda Aquaflot bazirani su na principu aktivacije niske opterećenosti sa potpunom stabilizacijom mulja. Prema posebnim zahtevima klijenta ovi prečistači otpadnih voda se mogu unaprediti funkcijom odstranjivanja azota ili, po mogućnosti, i fosfora. Konstrukcijski biološki prečistači mogu biti izvedeni kao […]

Mali kućni prečistači otpadnih voda – AQ Mali kućni (biološki) prečistači se koriste za čišćenje otpadnih voda poreklom iz malih jedinica, kao što su na primer porodične kuće, male zgrade, manje javne ustanove, turistička naselja, hoteli, vikendice . Omogućavaju modernu i ekonomski isplativu likvidaciju kanalizacionih otpadnih voda.   Modeli kućnih prečistača AQ se proizvode sledećih […]

Industrijski prečistači otpadnih voda PROFI Prečistači otpadnih voda PROFI su fizikalno-hemijski  prečistači za industriju koji rade na principu koagulacije i flokulacije u kombinaciji sa dvostepenom flotacijom pod pritiskom. Konstrukciono se zasnivaju na jednostavnosti i praktičnosti, u cilju postizanja visoke pouzdanosti i efektivnosti prečišćavanja otpadnih voda. Ceo proizvod je napravljen od materijala visoko otpornim na agresivnu […]

Uređaji za pripremu hemikalija - KOMPAKT Uređaji za pripremu hemikalija KOMPAKT su namenjeni za kontinualnu pripremu hemijskih rastvora. Uglavnom se koriste u oblastima polimernih flokulanata i koagulanata. Neke od oblasti primene: – Tretman tehnoloških otpadnih voda hemijske, metaloprerađivačke, prehrambene industrije itd.; – Priprema omekšane vode i demineralizovane vode; – Koagulacija i flokulacija vode; – Pijaća voda; Takodje […]

Prečistači otrpadnih voda K.O.F.I. Osnovne karakteristike Prečistači iz serije KOFI su kompaktni uređaji  za kontinualno prečišćavanje otpadnih voda. Najviše se primenjuju kod prečišćavanja otpadnih voda iz perionica automobila, pranja građevinske i poljoprivredne tehnike,  saobraćajnih preduzeća i benzinskih pumpi, gde je posebno pogodan njihov komapktan dizajn. Prva generacija uređaja za prečišćavanje otpadnih voda K.O.F.I. je proširena […]

K.O.L. – kontinualne linije Kontinualne linije K.O.L. su uređaji za kontinualni tretman površina proizvoda malih dimenzija. Namenjeni su za proizvodne linije koje karakteriše hemijska površinska obrada metalnih delova. Efekat odstranjivanja masnoća, nečistoća, odnosno nanošenje površinskog sloja se dobija prskanjem pod pritiskom u pojedinim tehnološkim koracima proizvodne linije. Delovi su ravnomerno jednoslojno raspoređeni na neprekidni konvejer […]

Separatori nafte i ulja SOLAP 1 – 100 Sorpcioni separator naftnih supstanci služi za eliminaciju slobodnih formi naftnih supstanci iz otpadnih voda. Uređaj se preporučuje koristiti: Pri čišćenju kišnice sa parkinga, benzinskih pumpi, Za pokrivanje manipulacionih površina skladišta naftnih derivata i ulja, Za čišćenje industrijskih otpadnih voda s udelom slobodnih formi naftnih supstanci. Tehnički opis […]