Galerija – Mali kućni prečistači
Mali biološki prečistači se koriste za čišćenje otpadnih voda poreklom iz malih jedinica
  • Mali kućni prečistači
  • Mali kućni prečistači
  • Mali kućni prečistači
  • Mali kućni prečistači
  • Mali kućni prečistači
  • Kućni prečistač
  • Kućni prečistač- ugradnja betoniranjem