Galerija – Fizikalno-hemijski prečistači K.O.F.I.
Rad uređaja je zasnovan na fizikalno-hemijskim principima koagulacije, neutralizacije, flokulacije, sedimentacije i filtracije. Primena kod perionica automobila, tehnike, autoservisa...
  • Prečistači K.O.F.I.
  • Prečistači K.O.F.I.
  • Prečistači K.O.F.I.
  • Prečistači K.O.F.I.
  • Prečistači K.O.F.I.
  • Prečistači K.O.F.I.
  • Prečistači K.O.F.I.