Tag Archives: pravougaoni taložnik

Lemelni separator (pločasti taložnici) i taložnici se koriste za kontinualnu separaciju suspendovanih materija iz vode. Služi za sedimentaciju mulja od prečišćene vode, odnosno njeno izbistravanje. U poređenju sa klasičnim separatorima/taložnicima postižu višu efikasnost odvajanja i ugušćivanja čvrste faze.  Princip lamelnih separatora zasnovan je na činjenici, da za taložnik sa laminarnim strujanjem ne zavisi prema zakonu površinskog opterećenja […]