01.07.2016. | Autoperionice- priprema vode

Priprema vode-perionice automobilaKUTKO Petrol Pančevo. Tehnologija prečišćavanja sirove bunarske vode sa automatskom bunarskom stanicom za potrebe auto perionice i benzinske stanice.  Kapacitet opreme 6m3/h.

Uklanjanje nadlimitnih koncentracija gvožđa, mangana, amonijaka kao i korekcija tvrdože vode-omekšavanje.