Mali kućni prečistači
Koriste se za manje stambene jedinice, turistička naselja, hotele...

Mali kućni prečistači otpadnih voda – AQ

Mali kućni (biološki) prečistači se koriste za čišćenje otpadnih voda poreklom iz malih jedinica, kao što su na primer porodične kuće, male zgrade, manje javne ustanove, turistička naselja, hoteli, vikendice .
Omogućavaju modernu i ekonomski isplativu likvidaciju kanalizacionih otpadnih voda.

 

Modeli kućnih prečistača AQ se proizvode sledećih kapaciteta:

 • AQ4 prečišćavanje otpadnih voda iz produkcije 3-6 ekvivalent osoba (EO)
 • AQ8 prečišćavanje otpadnih voda iz produkcije 7-10 EO
 • AQ12 prečišćavanje otpadnih voda iz produkcije 11-15 EO
 • AQ20 prečišćavanje otpadnih voda iz produkcije 18-25 EO
 • AQ50 prečišćavanje otpadnih voda iz produkcije 44-63 EO

Jedna ekvivalentna osoba proizvede 120-150l vode na dan, ili 60g BPK5

Prednosti korišćenja kućnog prečistača AQ za domaćinstvo i okolinu:

 • Brz povratak uložene investicije,
 • Ekonomski isplativa likvidacija otpadnih voda,
 • Minimalna ugradbena površina,
 • Jednostvana instalacija,
 • Lako održavanje,
 • Rad bez nepoželjnih mirisa,
 • Visok kvalitet prečišćene vode – u skladu sa Uredbom Vlade Republike Srbije 67/11 i 48/12

 

Modeli AQ bioloških prečistača su odobreni:

***Za veće kapacitete monoblok bioloških prečistača posetite stranicu Biološki prečistači.
Insrukcije za realizaciju malih bioloških prečistača AQ
Datasheet mali biološki prečistači AQ

Biološki prečistači

Po čemu su kućni prečistači AQ jedinstveni u poređenju sa sličnim proizvodima ?

 • Konstrukciono rešenje mehaničkog predčišćenja i sedimentacionog rezervoara sa dovodom i deflektorom nećete pronaći ni u jednom drugom prečistaču.
 • Centralni kolektor za razvod vazduha i amortizovanje maksimuma, koji imaju značajnu statičku funkciju tela prečistača nećete pronaći ni u jednom drugom prečistaču.
 • Duvaljka instalirana direktno na konzoli u telu nadogradnje sa sigurnosnim zatvaranjem i zaštitom nećete pronaći ni u jednom drugom prečistaču . Nikakve dodatne posude, boksevi ili prostori u podrumima koje povećavaju cenu i kompleksnost održavanja.
 • Prelivna ivica na odvodu sa funkcijom podizanja nivoa i regulacijom tzv. udara.
 • Konusni prelaz sa poklopcem prečnika samo 700mm na površini terena kao sastavnim delom nadogradnje nećete pronaći ni u jednom drugom prečistaču.
 • Plastični poklopac sa zaključavanjem, ventilacionim otvorom otpornim na mrazeve i promenu boje usled atmosferskih uticaja.
 • Materijal tela prečistača je čista plastika (PP-H/PEHD), bez regranulata problematične zavarljivosti.
 • Regulacija količine vazduha kalibrisanim mlaznicama – bez armatura, ventila.