Vodomerne šahte – Aquablok
Plastične vodomerne šahte

Vodomerne šahte AQUABLOK

Šahte AQUABLOK se izrađuju zavarivanjem plastičnih ploča nastalih ekstruzijom. Kao materijal za izradu se koristi polipropilen PP. Cilindrični oblik tela šahte je u donjem delu ojačan kružnim lemom. Dno šahte je otvoreno i čini ga pesak ili šljunak. Kružni otvor u gornjem delu zajedno sa plastičnim izbočinama po unutrašnjoj strani šahte ,omogućava lak i siguran ulaz u unutrašnji deo vodomerne šahte. Po zahtevu je moguće instalirati i konzolu za pričvršćivanje vodomera i ulazno-izlaznih cevi. Korišćen materijal takođe omogućava dopunu proizvoljnog broja prelaza jednostavnim odvrtanjem bez korišćenja specijalnog alata.

Osnovni parametri:

 • celoplastični zavarivani cilindrični zid prečnika ø1278 visine 1200mm,
 • korišćen materijal je polipropilen PP, siva boja RAL 7032,
 • Plastični poklopac ø700, polietilen PEHD, crna boja RAL 9003,
 • Plastične izbočine navarene sa unutrašnje strane zida,
 • Celokupna masa šahte je 35kg.

 

Prednosti AQUABLOK šahti

 • kompaktna konstrukcija,
 • dugačak rok trajanja,
 • mala masa 35kg,
 • jednostavna manipulacija (jedna osoba bez korišćenja mehanizama),
 • instalacija ne zahteva dodatne komponente i građevinske radove.

 

Instalacija

 • izrada iskopa prečnika ø1400 dubine 1300mm,
 • ugrađivanje šahte u iskop,
 • zasipanje (zemljom ili peskom).

Nabrojane operacije važe za obično ugrađivanje.

 

 

 

U slučaju statičkog naprezanja šahti (pritisak od puta, prolazaka vozila, mašina, …), potrebno je osigurati dodatno statičko ojačanje betoniranjem oko zida i kupastog prelaza (kompaktnog monolita).