Membranski prečistači otpadnih voda – MBR
Karakteristikom membranskih prečistača je primena polupropusnih membrana za separaciju krljušti mulja od prečišćenje vode

Membranski prečistači otpadnih voda – MBR

Osnovne karakteristike

Biološki prečistači AQ4-50MBR namenjeni su prečišćavanju komunalnih otpadnih voda iz manjih izvora tehnologijom MBR – membrane biological reactor. Karakteristikom ovih prečistača je primena polupropusnih membrana za separaciju krljušti mulja od prečišćenje vode. Konstrukcija postrojenja omogućuje efikasno regulisanje koncentracije mulja u granicama od 3,5 do 12 kg/m3, što daje prostor za promenu kapaciteta postrojenja. Proces čišćenja počinje preciznim mehaničkim predčišćenjem ceđenjem, nakon kojih slede sekcije denitrifikacije i nitrifikacije.

Membranski ultrazvučni modul je potopljen direktno u nitrifikacionom odeljku. Odvođenje je rešeno pumpom sa kontinualnim merenjem i regulacijom protoka. Dve duvaljke obezbeđuju dovod kiseonika do nitrifikacije i čišćenja površine membrana prolaskom mikromehurića vazduha međuprostorom membranskih ploča. Denitrifikacija koja radi u anoksijskom režimu je homogenizovana mešačom. Precizno upravljanje procesa i monitoring glavnih parametara izvršava PLC. Integracijom procesa adaptivnog punjenja i tehnoloških prednosti MBR se postigao visoki stepen pouzdanosti kao i kvalitet prečišćene vode koji konvencijalnim rešenjima nije moguće postići.

Visoka koncentracija mulja omogućava integrisati skladištenje mulja direktno u telu reaktora i odvoditi suvišni mulj iz njegovog prostora.

 

Tehnički parametri

Prečistači otpadnih voda AQ4-50MBR su projektovani i proizvedeni u skladu sa STN EN12566-3


* – odvođenje očišćene vode je pumpom izbacivanjem iznad terena (omogućava transport očišćene vode do visine +1m za AQ4,8MBR, +2m za AQ12,20MBR, +10m za AQ20,25,35,50MBR)

 

Membranski biološki prečistač sa crpnom stanicom

Tehnološki parametri


* – izraženo kao apsolutna suvoća (100%)
* – izraženo pri udelu vode 80%
Hidrotehniči proračuni su izrađeni za granične uslove: 1ES = 150 l/stan/d, 60 g BPK5/stan/d