Linije za odmašćivanje/pranje proizvoda K.O.L.
Uređaji za kontinualni tretman površina proizvoda malih dimenzija

K.O.L. – kontinualne linije

Kontinualne linije K.O.L. su uređaji za kontinualni tretman površina proizvoda malih dimenzija. Namenjeni su za proizvodne linije koje karakteriše hemijska površinska obrada metalnih delova. Efekat odstranjivanja masnoća, nečistoća, odnosno nanošenje površinskog sloja se dobija prskanjem pod pritiskom u pojedinim tehnološkim koracima proizvodne linije. Delovi su ravnomerno jednoslojno raspoređeni na neprekidni konvejer (čelični žičani). Prolaskom konvejera pojedinim zonama se osigurava optimalna kombinacija hemijskog i fizičkog delovanja rastvora. Hod konvejera je moguće ravnomerno kontrolisati frekventnim regulatorom pogonskog motora.

Kontinualne linije K.O.L. omogućavaju kombinaciju sledećih operacija:

 • Odmašćivanje,
 • Ispiranje,
 • Defosfatisanje (fosfatisanje),
 • Ispiranje (pasivacija),
 • Sušenje.

Uređaj je sačinjen od zatvorenog kontinualnog tunela fiksiranog za čelični ram. Svi dopunski agregati čine kompaktni blok. Kapotaža sa skidajućim delovima je napravljena od polipropilena. Osiguranje od havarije se dobija instaliranjem plastične kade. Radni rastvori su akumulirani u rezervoarima sa direktnim ili indirektnim grejanjem. Grejanje je omogućeno izmenjivačima toplote. Pumpe visokog pritiska dovode rastvore u razvodnik u zonske prskajuće mlaznice. Da bi se sprečilo mešanje rastvora, koristi se duvanje. Kvalitet radnih medija je održavan gravitacionom i filtracijom pod pritiskom.

Kontrola i monitoring celog uređaja osigurava kontrolni PLC (SIMATIK S7-300). Komunukacija sa operatorom je osigurana pomoću kontrolne ploče OP77. Prenos podataka, odnosno udaljenu komunikaciju i monitoring omogućava MPI interfejs. Po potrebi je moguće ugraditi i PROFIBUS, odnosno Ethernet.

Prednosti kontinualnih linija K.O.L. :

 • Visoki kapacitet,
 • Kvalitet površinske obrade viši nego kod poniranja,
 • Varijabilnost operacija,
 • Kompaktna konstrukcija male površine,
 • Statični položaj delova eliminiše mogućnost oštećenja njihovih površina.

 

Kontinualnaa linija K.O.L. u osnovnoj konfiguraciji sadrži sledeće operacije:

 • Odmašćivanje,
 • Toplo ispiranje,
 • Duvanje,
 • Defosfatisanje,
 • Toplo ispiranje,
 • Duvanje
 • Pasivacija,
 • Sušenje.

Kombinacija operacija korišćenih u uređaju je odabirana po zahtevu kupaca. Sistem kontrole takođe omogućava isključivanje pojedinih delova linije ako to tehnološki sled operacija omogućava, čime povećava varijabilnost korišćenja uređaja K.O.L. i ekonomsku opravdanost proizvodnje. Kontinualne linije K.O.L. se mogu isporučiti u nominalnoj širini linije od 400mm, 500mm, 600mm, 800mm, 1000mm. Kontinualna linija KOL 1000

 

 

 

 

 

 

 

 

KOL 500_1