Isporuke i montaže tehnoloških celina, cevovodi i rezervoari
Neki od naših brojnih zadovoljnih klijenata

Metalac posuđe d.o.o.
Kada sumporne kiseline sa grejanjem za površinsko odmašćivanje metalnih proizvoda, sistemom recirkulacije  kiseline H2SO4, 70°C

Grad Šabac
Biofilter – filteri za uklanjanje neprijatnih mirisa, 2x35m3

Alfa Plam a.d.
Kada sumporne kiseline sa grejanjem za površinski tretman metalnih proizvoda, sistemom recirkulacije kiseline, sistem zatvaranja kade, 7m3

ALWAG d.o.o. Novi Sad

Visoko kapacitetni rezervoari za skladištenje vode za proizvodnju – 2 x 20m3

Atomska centrala Jaslovske Bohunice

Rezervoar obima 4m3

Ipres Bratislava

Visoko kapacitetni rezervoar 16, 20m3 – skladištenje HCl, PAC

Sanker d.o.o. Nitra

Rezervoar za demineralizovanu vodu 15m3

Proizvodnja žice Hlohovec

Visoko kapacitetni rezervoari – obim 28 m3, skladištenje HCl

Atomska centrala Mohovce

Razvodi otpadnih voda unutar POV

Slovnaft – flokulaciona stanica

Odstranjivanje biološkog mulja

VW Bratislava

Postrojenje kreča POV

Slovnaft – flokulaciona stanica

Odstranjivanje mehaničkog mulja

Slovnaft – flokulaciona stanica

u eksplozivnu sredinu

Zonex Levice
flokulaciona jedinica

TES Bratislava

Flokulaciona jedinica UAZ Rusija

Coca Cola

Hemijsko postrojenje

Stredoslovenske žriedla Budiš

Dvoslojni rezervoar sa ogrevom na NaOH 1 m3

Slovnaft Bratislava

Skladištenje i doziranje fosforne kiseline – uspravni valjkasti polipropilenski rezervoar 30 m3, doziranje kiseline u proizvodni proces

Toplana Bratislava
uspravni valjkasti polietilenski rezervoar 16 m3 za neutralizaciju otpadnih voda

VSŽ Košice

Ugaoni PP rezervoar 28 m3 za neutralizaciju otpadnih voda

POV Duslo Šaľa

Polipropilenski pregradni zidovi u aktivacionim rezervoarima – dužina 15 m, visina 4 m – 3 kom

Slovglass Poltar

Polipropilenski rezervoari sa konusnim dnom i grejanjem za mešavinu hlorovodonične kiseline i sumporne kiseline 1,5 m3 3 kom – isporuka i montaža cevnih razvoda

Slovnaft Bratislava

Montaža tehnologije skladištenja natrijum hipohlorita

Atomska centrala Mohovce

Isporuka i montaža plastične hemijske kanalizacije II. etapa

RESS Senica

Polipropilenski rezervoari za otpadnu vodu 22 m3 2 kom

Slovnaft Bratislava

PP rezervoar – za merenje HCl 4 m3 4 kom

Motorola Piešťani

Isporuka i montaža cevnih razvoda hlađenja, tehnologijei hemijke kanalizacije pod pritiskom

Atomska centrala Mohovce

Isporuka i montaža plastične kanalizacije hemije I. etapa

Slovakofarma Hlohovec

Plastični rezervoari od antistatičkog PP 11 m3 2 kom

Hydrotech Bratislava

Visokokapacitetni rezervoar PE 16 m3 skladištenje Fe2 (SO4 )3

Energochem Svit

Visokokapacitetni rezervoar PE 22 m3 skladištenje HCl 2 kom

Slovakofarma Hlohovec

PP kontejner za regenerisani ionex 10 kom

Slovnaft Bratislava

PP rezervoar za krečno mleko sa potapajućim mešačom 7 m3 2 kom

Alufinal Žiar nad Hronom

priprema 30 % sumporne kiseline, posuda PVDF 1m3

ŽSR OV Nové Zámky
dvoslojni rezervoar NaOH

ÚV Čachtice

Montaža gasnog hloratora V&T VK10

ÚV Čadca

Montaža gasnog hloratora V&T VK10

Hemijsko postrojenje higijenskog tretmana vode ClO2 6 m3 ZVaK Senica – Tretman vode Plavecký Mikuláš

Isporuka i montaža PP rezervoara 2×3 m3

Hemijsko postrojenje higijenskog tretmana vode ClO2 30 m3 ZsVaK Bratislava – ČS Nové Zámky

montaža 2 x ClO2 jedinice V&T , isporuka i montaža PP rezervoara 2×15 m3, cevovodi

Hemijsko postrojenje higijenskog tretmana vode ClO2 20 m3 ZVaK Bratislava – ČS Gabčíkovo

montaža 2 x ClO2 jedinice V&T , isporuka i montaža PP rezervoara 2×10 m3, cevovodi