Uređaji za pripremu polielektrolita i drugih hemijskih rastvora – KOMPAKT
Koriste se za kontinualnu pripremu hemijskih rastvora uglavnom u oblastima polielektrolita i koagulanata

Priprema flokulanta

Uređaji za pripremu hemikalija – KOMPAKT

Uređaji za pripremu hemikalija KOMPAKT su namenjeni za kontinualnu pripremu hemijskih rastvora. Uglavnom se koriste u oblastima polimernih flokulanata-polielektrolita i koagulanata.

Neke od oblasti primene:

– Tretman tehnoloških otpadnih voda hemijske, metaloprerađivačke, prehrambene industrije itd.; – Priprema omekšane vode i demineralizovane vode; – Koagulacija i flokulacija vode; – Pijaća voda; Takodje se koriste kod pripreme krečnog mleka, bentonita, aktivnog uglja u prahu, aluminijum sulfida … Koncentrat se može koristiti u praškastom i tekućem obliku. Za pripremu manjih količina koriste se sistemi sa jednom komorom a za veće količine sistemi sa tri komore.

Sistem pripreme hemijskih rastvora sa jednom komorom

Postoje 3 modela sistema sa jednom komorom koji se izrađuju u veličinama: K150, K300, K500. Kontrolni sistem je za sve modele identičan. Sistemi sa jednom komorom se koriste za opseg polimernih flokulanata -polielektrolita od 0,05 do 1,5%. za krečno mleko je opseg korišćenja do koncentracije od 10%. Koncentracija pripremljenih koagulanata može biti i 100%. Opseg primene jedinica za pripremu polielektrolita K150-500

Protok Q (l/h)

Opseg primene jedinica K150-500 za pripremu krečnog mleka Ca(OH)2

kompakt_150

 

 

Sistem pripreme hemijskih rastvora sa tri komore

Stanice sa tri komore se izrađuju u 5 veličina: K1000, K2000, K4000, K8000 i K12000. Prvi stepen idealnog mešanja je dalje dopunjen rezervoarima zrenja i dodatnog skadištenja. Varijabilnost izvedbe je proširena za diskontinualni režim mešanja u dva poslednja stepena. Korišćena su i jedinstvena rešenja u dispergatoru i levku pužnog dozera kod homogenizacije. Vertikalne propelerske mešalice su sastavljene isključivo od plastike visoke čvrstoće. Kontrolni sistem koordiniše rad svih delova uredjaja i osigurava:

  • pristup kroz alfanumeričku tastaturu i ekran,
  • kodiran pristup operatora u meni podešavanja,
  • promenu koncentracije samo zadavanjem % vrednosti,
  • prikaz bilansa potrošnje koncentrata i rastvora,
  • prikaz broja radnih sati,
  • prikaz poruka o greškama i blokadama (min. nivo rastvora i koncentrata),
  • izlaz za kontrolu punjenja levka, praškastog filtera, …
  • regulaciju grejanja izlazne komore dozera,
  • vremensku kontrolu hoda mešalica,
  • jednostavnu kalibraciju dozera prilikom promene koncetrata.

Opseg primene flokulacionih jedinica K1000-12000

IMG_5264

Protok Q (l/h)

Pripremne jedinice hemikalijaKOMPAKT_1000_3_1