Galerija – Pripremne jedinice KOMPAKT
Uređaji za kontinualnu pripremu hemijskih rastvora
  • Priprema flokulanta
  • KOMPAKT- jedinice za pripremu flokulanta
  • KOMPAKT- jedinice za pripremu flokulanta
  • KOMPAKT-jedinice za pripremu flokulanta
  • Pripremne jedinice