Industrijski prečistači otpadnih voda
Industrijske otpadne vode predstavljaju najveći izvor zagađenja...

Modularni prečistači industrijskih otpadnih voda

Otpadne vode nastale industrijskom proizvodnjom predstavljaju najveći izvor zagađenja prirodnih voda, u koje su ispuštane direktno u vodni tok ili putem kanalizacije kao gradske otpadne vode. Iz razloga što nisu zanemarljivim faktorom, a imaju veliki uticaj na životnu sredinu, potrebno  je posvetiti posebnu pažnju prečišćavanju industrijskih otpadnih voda.

Modularni prečistači industrijskih otpadnih voda su namenjeni raznim industrijskim pogonima, karakterističnim po različitom sastavu otpadnih voda. Prirodi (svojstvu) otpadnih voda mora na adekvatan način odgovarati metoda njihovog prečišćavanja, koja obuhvata fizički, hemijski i biološki način čišćenja. Od prečistača otpadnih voda ovog tipa se traži ne samo potrebna efikasnost, nego i ekonomska prihvatljivost.

Tehnologija prečišćavanja otpadnih voda  je dizajnirana na osnovu bilansnih podataka, stepena zagađenja otpadnih voda, a u slučaju ako su dostupne predmetne otpadne vode na osnovu laboratorijske simulacije dizajniranog načina čišćenja. Pri izradi načina čišćenja industrijskih otpadnih voda se osim ocene efikasnosti eliminacije hemijskog zagađenja, optimalizuje i proces čišćenja na temelju troškova proizvodnje. Veličina investicije čišćenja otpadnih voda je usko povezana sa količinom otpadnih voda zajedno sa zagađenjem, koje je potrebno eliminisati. Podjednako zavisi i od načina daljeg ophođenja s prečišćenim vodama.

Za potrebe kupca postoji mogućnost rešenja prečišćavanja otpadnih voda za ispuštanje u površinske tokove prema Uredbi Vlade Republike Srbije 67/11 i 48/2012, kojom se određuju potrebe za kvalitetom i kvalitativnim ciljevima površinskih voda, takođe i graničnih vrednosti pokazatelja zagađenja otpadnih i posebnih voda. Takođe postoji mogućnost rešenja prečišćavanja otpadnih voda za ispuštanje u javnu kanalizaciju  prema Uredbi Vlade Republike Srbije 67/11 i 48/2012, , kojim se određuju operativna pravila javnih vodovoda i kanalizacija, a kojom su ustanovljene preporučene vrednosti graničnih limita koncentracije za određivanje najvećeg mogućeg stepena zagađenja industrijskih otpadnih voda i posebnih voda ispuštanih u javnu kanalizaciju.

Industrijski prečistači otpadnih voda - 3D model

Svaka otpadna voda je svojim sastavom specifična što iziskuje specijalni pristup pri izradi tehnološke linije čišćenja. Za rešenje problematike zagađenja voda najpogodniji su modularni prečistači,čija  odlika je visoka varijabilnost. Pomenuta varijabilnost osigurava visoku efektivnost eliminacije hemijskog zagađenja vode širokog raspona materijala, koji se nalaze u industrijskim otpadnim vodama.

Prečišćavanje voda iz procesa reciklaže

Opcije modularnih industrijskih prečistača otpadnih voda nude rešenja:

 • eliminacija/prečišćavanje nerastvorenih materijala
 • eliminacija/prečišćavanje  slobodnih formi ulja
 • eliminacija/prečišćavanje  emulgovanih formi ulja
 • eliminacija/prečišćavanje  teških metala (Al3+, As3+, Ba2+, Cd2+, Co2+, Cr6+, Cu2+, Fe3+, Hg2+, Mn2+, Ni2+, Pb2+, Zn2+…)
 • eliminacija/prečišćavanje  fosfata P-PO43-
 • eliminacija/prečišćavanje  cijanida CN-
 • eliminacija/prečišćavanje  fluorida F-
 • eliminacija/prečišćavanje  amonijaka N-NH4+
 • eliminacija/prečišćavanje  parametra HPKCr i drugih parametara zagađenja
 • eliminacija/prečišćavanje  gasnog zagađenja iz vazduha metodama absorpcijske separacije

Neke od oblasti primene modularnih industrijskih prečistača otpadnih voda:

 • prečišćavanje otpadnih voda iz procesa lakiranja;
 • prečišćavanje otpadnih voda iz procesa emajliranja;
 • prečišćavanje otpadnih voda iz procesa anodne oksidacije;
 • prečišćavanje otpadnih voda iz procesa galvanizacije;
 • prečišćavanje otpadnih voda iz procesa desuporizacije dimnih gasova;

U slučaju potrebe za rešenjem za specifične slučajeve zagađenja voda, slobodno nas kontaktirajte, rado ćemo Vas posetiti i predložiti optimalno rešenje.