01.07.2016. | Prečišćavanje i priprema vode za autoperionice

Filteri za perionice automobilaKUTKO Petrol Pančevo. Tehnologija prečišćavanja sirove bunarske vode sa automatskom bunarskom stanicom za potrebe auto perionice i benzinske stanice.  Kapacitet opreme 6m3/h.

Uklanjanje nadlimitnih koncentracija gvožđa, mangana, amonijaka kao i korekcija tvrdoće vode-omekšavanje.