02.10.2012. | Ministarstvo zdravlja Crne Gore

Potpisan ugovor sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore o izgradnji prečistača otpadnih voda za potrebe novog objekta Doma zdravlja u Bijelom Polju.
Projekat se reealizuje u saradnji sa Svetskom bankom a završetak radova je planiran za 2.11.2012. godine.