08.06.2013. | Priprema tehnološke i kotlovske vode

Sistem pripreme tehnološke i kotlovske vode u pogonu ALWAG d.o.o. pušten je u rad.   Sistem čine katalitički i kateksni filteri sa reverznom osmozom za pripremu kotlovske vode kao i automatska protivpožarna i tehnološka booster stanica.