15.10.2013. | Industrijske otpadne vode iz procesa reciklaže PET flaša

Industrijske otpadne vodePostrojenje za prečišćavanje otpadnih voda nastalih iz reciklažnog procesa PET ambalaže nakon uspešnog testiranja pušteno je u rad. Linija prečišćavanja sastoji se od fizikalno-hemijskog stepena prečišćavanja sa naknadnim prečišćavanjem u MBBR biologiji. Trenutne hidrauličke performanse iznose 120m3/dan.

Izradu projekta i isporuku kompletne tehnologije prečišćavanja reciklažnih otpadnih voda realizovao je Aquaflot.

Industrijki_prečistači