25.03.2013. | ALWAG d.o.o.

ALWAGNajveća fabrika reciklaže PET ambalaže na ovim prostorima, ALWAG d.o.o. – Novi Sad uskoro počinje sa radom.

Aquaflot  je angažovan na poslovima projektovanja i izrade kompletne tehnologije pogona za prečišćavanja otpadnih voda nastalih procesom reciklaže PET ambalaže.