27.10.2017. | Prečišćavanje vode – primena modularnih tehnologija AQUAFLOT

Rezultati procesa prečišćavanjaImate visoko zagađenu industrijsku otpadnu vodu? Modularna industrijska rešenja AQUAFLOT nude pouzdanu eliminaciju visokih koncentracija širokog spektra zagađujućih materija sa kvalitetom prečišćene vode za ispuštanje u vodni tok ili ponovnu upotrebu u Vašem proizvodnom ciklusu.

Primer otpadne vode iz prehrambene industrije visoko zagađenom HPK od preko 10.000mg/l. Kvalitet ispuštene vode 90 mg/l HPK , 20 mg/l BPK5.