Aktuelno
Saznajte najnovije informacije o našim aktivnostima i proizvodima

15.10.2013. | Industrijske otpadne vode iz procesa reciklaže PET flaša

Industrijske otpadne vodePostrojenje za prečišćavanje otpadnih voda nastalih iz reciklažnog procesa PET ambalaže nakon uspešnog testiranja pušteno je u rad. Linija prečišćavanja sastoji se od fizikalno-hemijskog stepena prečišćavanja sa naknadnim prečišćavanjem u MBBR biologiji. Trenutne hidrauličke performanse iznose 120m3/dan.

Izradu projekta i isporuku kompletne tehnologije prečišćavanja reciklažnih otpadnih voda realizovao je Aquaflot.

Industrijki_prečistači

10.07.2013. | Rezervoari tehnološke vode

Plastični rezervoariRealizovana isporuka plastičnih rezervoara za skladištenje tehnološke vode.
Kapacitet rezervoara 40m3.

08.06.2013. | Priprema tehnološke i kotlovske vode

Sistem pripreme tehnološke i kotlovske vode u pogonu ALWAG d.o.o. pušten je u rad.   Sistem čine katalitički i kateksni filteri sa reverznom osmozom za pripremu kotlovske vode kao i automatska protivpožarna i tehnološka booster stanica.

20.04.2013. | ALWAG d.o.o.

ALWAGProširenje saradnje.

Aquaflot  je angažovan na poslovima projektovanja i izrade  tehnologije postrojenja za pripremu procesne i kotlovske vode kao i protivpožarne stanice.

 

25.03.2013. | ALWAG d.o.o.

ALWAGNajveća fabrika reciklaže PET ambalaže na ovim prostorima, ALWAG d.o.o. – Novi Sad uskoro počinje sa radom.

Aquaflot  je angažovan na poslovima projektovanja i izrade kompletne tehnologije pogona za prečišćavanja otpadnih voda nastalih procesom reciklaže PET ambalaže.

21.03.2013. | Ministarstvo zdravlja Crne Gore

Biološki prečistač AQ100Uspešno završena realizacija ugovora isporuke biološkog prečistača otpadnih voda za potrebe Ministarstva zdravlja Crne Gore – Dom zdravlja Bijelo Polje.
Projekat je realizovan u saradnji sa Ministarstvom Zdravlja i kancelarijom Svetske banke u Crnoj Gori

01.03.2013. | Nestlé Adriatic S -Industrijski prečistač voda

Reaktori hemijskog stupnjaNakon uspešnog testiranja pušten je u rad prečistač tehnoloških i sanitarnih otpadnih voda u pogonu Nestlé Adriatic S u  Surčinu.
Hidrauličke performanse ovog pogona trenutno iznose  180m3/dan. Proces prečišćavanja se sastoji od fizikalno-hemijskog prečišćavanja sa naknadnim prečišćavanjem u MBBR biologiji.

10.10.2012. | Nestlé Adriatic S

Industrijske otpadne vodeU toku je realizaciji projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u proizvodnom kompleksu kompanije Nestle Adriatic S u Surčinu. Potpisan je ugovor o proizvodnji, isporuci i montaži kompletne mašinsko-tehnološke opreme na ovom postrojenju.

Završetak radova planiran je za  februar 2013. godine.

02.10.2012. | Ministarstvo zdravlja Crne Gore

Potpisan ugovor sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore o izgradnji prečistača otpadnih voda za potrebe novog objekta Doma zdravlja u Bijelom Polju.
Projekat se reealizuje u saradnji sa Svetskom bankom a završetak radova je planiran za 2.11.2012. godine.

27.04.2012. | Plandište, naselje Hajdučica

Biološki prečistač AQ1400U saradnji sa građevinskim preduzećem “Graditelj-NS”, pušten je u rad biološki prečistač otpadnih voda za naselje Hajdučica, opština Plandište. Prečistač komunalnih otpadnih voda kapaciteta 1400ES predat je na korišćenje investitoru, opštini Plandište. Kapacitet prečistača 1400ES pokriva potrebe celog naselja Hajdučica. Projektno rešenje, proizvodnju i isporuku opreme uradio je Aquaflot.