Galerija – Mali kućni prečistači
Mali biološki prečistači se koriste za prečišćavanje otpadnih voda poreklom iz manjih jedinica
  • Kućni prečistač
  • Kućni prečistač- ugradnja betoniranjem
  • Mali kućni prečistači
  • Mali kućni prečistači
  • Mali kućni prečistači
  • Mali kućni prečistači
  • Mali kućni prečistači
  • Biološki prečistač otpadnih voda
  • Mali kućni prečistači