Galerija – Prečistači za perionice K.O.F.I.
Rad uređaja je zasnovan na fizikalno-hemijskim principima koagulacije, neutralizacije, flokulacije, sedimentacije i filtracije. Primena kod perionica automobila, tehnike, autoservisa...
 • Prečistači K.O.F.I.
 • prečistači za perionice automobila KOFI3
 • perionice kamiona
 • prečistači za perionice KOFI1
 • Prečistači K.O.F.I.
 • Prečistači K.O.F.I.
 • Prečistači K.O.F.I.
 • Prečistači K.O.F.I.
 • Prečistači K.O.F.I.
 • Prečistači K.O.F.I.
 • filteri za perionice KOFI3