Galerija – Pripremne jedinice KOMPAKT
Uređaji za kontinualnu pripremu hemijskih rastvora
 • Priprema hemikalija KOMPAKT-150-1-4
 • KOMPAKT- jedinice za pripremu flokulanta
 • KOMPAKT-jedinice za pripremu flokulanta
 • Priprema hemikalija KOMPAKT-150-1-1
 • Priprema flokulanta
 • KOMPAKT- jedinice za pripremu flokulanta
 • Pripremne jedinice
 • Priprema polieklektrolita KOMPAKT_1000_3_1
 • Priprema flokulanta KOMPAKT_300_2_1
 • Priprema flokulanta KOMPAKT_150_4_4
 • Priprema krečnog mleka KOMPAKT
 • Priprema hemikalija KOMPAKT-2000