Septičke jame sa prelivom
Pouzdana likvidacija otpadnih voda

Tehnički opis

Imhoff septička jama služi za likvidiranje otpadnih voda. Prilikom konstruisanja je korišćen statički najpogodniji kružni presek sa ravnim dnom i poklopcem u obliku kupe. Asimetrična prelazna kupa omogućava, u slučaju potrebe, sigurno čišćenje i kontrolu unutrašnjeg prostora.

Kao materijal se koristi polipropilen PP ili polietilen PE, koji su karakteristični svojom otpornošću na hemikalije i čvrstoćom.
Materijal je izrađivan istiskanjem zbog čega je homogen unutrašnji presek.