Kade za kiselinu
Kade za kiseline - Kade za galvanizaciju | AQUAFLOT

Kade za specifične namene poput primene u galvanizaciji izrađujemo od prvoklasnog materijala bez regranulata PP. Tehnika izrade kada je sučeonim varenjem ekstrudiranih ploča bez regranulata. Kada je konstruisana prema  DVS 2205 (Nemačko udruženje varioca) sa zahtevom za vek trajanja od 25 godina i bezbednosnim koeficijentom min 2.

Svoju saradnju proširujemo sa još jednom od vodećih domaćih kompanija.
Sa kompanijom Metalac posuđe d.o.o. potpisan je ugovor o projektovanju i isporuci kade  sumporne kiseline sa grejanjem i recirkulacijom za potrebe površinskog tretmana proizvoda na liniji emajliranja posuđa.

 

Aquaflot izrađuje sve rezervoare od termoplastike u potpunom skladu sa normama:

EN 12 573-1 Vareni stabilni rezervoari od termoplastike bez pritiska. Opšta načela.
EN 12 573-2  Vareni stabilni rezervoari od termoplastike bez pritiska. Proračun vertikalnih valjkastih     rezervoara.
EN 12 573-2 Vareni stabilni rezervoari od termoplastike bez pritiska. Konstrukcija i proračun prirubnih spojeva.
EN 1778  Karakteristične vrednosti za varene konstrukcije od termoplastike. Utvrđivanje dozvoljenih napona i modula za prostornu konstrukciju komponenti termoplastike.
EN 13100-1  Nedestruktivno testiranje spojeva poluproizvoda od termoplastike Deo 1 .

 

Više o plastičnim kadama, tankvane, kace i rezervoari od plastike široke namene možete pogledati ovde.