Odsumporavanje dimnih gasova
Otpadne vode se produkuje iz jedinice za desumporisanje gasova toplane. Kod tehnološkog procesa desumporizacije gasova toplane nastaje otpadna voda koja sadrži teške metale i sulfate. Proces prečišćavanja je kontinualan.