Uklanjanje arsena iz pijaće vode
Pouzdana i ekonomski prihvatljiva metoda uklanjanja arsena iz vode

Arsen u vodi za piće

Arsen je veoma poznat toksični polumetal koji se može pojaviti u organskoj ili anorganskoj formi. Veoma čest u prirodi je pod uticajem industrijske proizvodnje kao što je industrija boja, spaljivanje foisilnih goriva, metalurškoj industriji.

Uticaj na zdravlje

Arsen je veoma otrovan i kod dugotrajnog učinka na organizam može proizvesti ozbiljna hronična oboljenja poput alergija, ekcema, bolesti srca i krvnih sudova.

Pri korišćenju bunarske vode sa sadržajem arsena 1,3 – 20 mg/l zabeležene su akutne intoksikacije. Odlikuje ga oštećenja organa varenja, nervnog sistema kao i kože.

Prisutan je u formama As (III) ili As (V), dok (As (III)  je štetniji i teže se uklanja.

Limit za arsen u pijaćoj vodi iznosi  0,01 mg/l . Skoro 40% stanovništva u Vojvodini snabdeva se iz javnih vodovoda kojima se  distribuira voda sa sadržajem arsena preko ovog limita. I pored ove činjenice, uklanjanje arsena iz vode na filterima je moguće trajno i pouzdano a ekonomski na vrlo prihvaljivi način.

Uklanjanje arsena iz pijaće vode

Kvalitet podzemnih voda na teritoriji AP Vojvodine zahtevaju tehnološko i tehnički adekvatno rešenje koje bi obezbedilo dostizanje kvaliteta pijaće vode pod ekonomski prihvatljivim uslovima eksploatacije. Arsen u vodi za piće najviše možemo sresti na teritoriji AP Vojvodine. Jednim od načina kako obezbediti ispunjenje uslova pijaće vode je instalacija tehnologija prečišćavanje pijaće vode sa katalitičkim filterima FST  AQUAFLOT .

Filteri  su opremljeni specijalnom ispunom koja je u mogućnosti da u okviru jedne procedure obezbedi odstranjivanje sledećih elemenata:

  • Gvođže Fe2+
  • Mangan Mn2+
  • Vodonik sulfid H2S
  • Amonijak NH4
  • Arsen As
  • Radijum Ra

Paralelno sa ovim procesom odvija se filtracija koja može biti prema posebnim zahtevima dopunjena sa koagulacijom (npr. U slučaju huminih materija, povećanom zamućenju pri sadržaju tečnog peska….). Proces regeneracije filtera protiče samo povratnim pranjem prečišćenom vodom.

Hemijski reagens neophodan za odvijanje procesa prečišćavanja je natrijum hipohlorit  NaOCl, koji se dozira automatski u odnosu na koncentracije  materija koji se odstranjuju i istovremeno se obezbeđuje zakonski obavezna dezinfekcija vode. Prečišćena voda se može transportovati do vodotornja ili rezervoara prečišćene vode odakle se distribuira u vodovodnu mrežu krajnjim korisnicima uz pomoć booster stanice.

Modeli instaliranja tehnologije

  1. Stabilne tehnologije prečišćavanja pijaće vode

Tehnologije javnog snabdevanja pijaćom vodom izvode se kao stabilne celine u objektima vodoizvorišta. Njihov kapacitet je hidraulički neograničen i zavisi od kapaciteta samog  vodoizvorišta. Ukupan željeni kapacitet postiže se instalacijom paralelnih filtera dimenzija od DN600 do DN3000.

Stabilna tehnologije zahteva mašinsko rešavanje praonih voda. Ono se zasniva na dodatnoj flokulaciji praonih voda sa naknadnom separacijom u lamenlnim separatorima. Separisani otpad se odvodnjava u komornoj presi. Filtrat se odvodi u kanalizacionu mrežu, ili se ponovno tretira kroz sistem filtracije sirove vode.

  1. Kontejnerske tehnologije prečišćavanja pijaće vode

Za manje kapacitete moguće je tehnologije filtriranja bunarske vode za potrebe vodosnabdevanja stanovništva izvesti u ISO kontejnerima, resp. u transportnoj konstrukciji  sa mogućnošću slobodne ugradnje u neki objekat. Ukupan željeni kapacitet postiže se instalacijom paralelnih filtera  dimenzija od DN 200 do DN1200.

  

Zahtevi za opslugom tehnologije

Tehnologija prečišćavanja bunarske vodeza javno vodosnabdevanje funkcioniše sa minimalnom potrebom za opslugom, u punom automatskom režimu. Opsluga obezbeđuje u redovnim  intervalima vizuelnu kontrolu rada tehnologije prečišćavanja , u slučaju potrebe, dopunu hemikalija u tečnom obliku i pripremu rastvora iz praškastih koncentrata.

Dalje obezbeđuje samo funkciju nadzora: kontroliše tehničko stanje uređaja. Sve procesne operacije uključujući i regeneraciju filtera, uključivanje agregata funkcioniše automatski. U slučaju kvara ili havarije sistem daje zvučno i vizuelno upozorenje.  Sistem prema zahtevu može automatski putem SMS ili e-mail servisa obavestiti tehničku službu, osobou nadležnu za rad postrojenja sa porukom „ Kvar pumpe“, „ Nedovoljno vode“, „Minimalni nivo hemikalija“, „Nestanak el. energije“……