Uređaji za pripremu polielektrolita
Uređaji za automatsku pripremu polielektrolita KOMPAKT

Pripremna jedinice KOMPAKT su namenjene za kontinualnu pripremu hemijskih rastvora. Glavna oblast primene je priprema polielektrolita, koagulanata. Dalje imaju priumenu u pripremi krečnog mleka, bentonita, praškastog aktinog uglja, aluminijum sulfata… Koncentrat koncentrat može biti u praškastoj ili tečnoj formi. Priprema za manje količine je rešena uz pomoć jednokomorne pripremne jedinice, za veće količine primenjuju se dvokomorni i trokomorni sistemi. Jednokomorne i dvokomorne jedinice se izrađuju u tri veličine, K150-1, K300-1, K500-1 i K150-2, K300-2  i  K500-2. Trokomorne se izrađuju u pet veličina K1000, K2000, K4000, K8000 i K12000. Aplicirano je rešenje sa predkvašenjem koncenrata u dispergatoru. Kod dvokomornih je mešani prvi tank dopunjen sa skladištnim tankom, kod trokomornih tankom zrenja i skladištnim tankom.  Varijabilitet omogućava vremensko prekidanje režima mešanja u poslednja dva stepena. Upravljački sistem je identičan za sve varijante. Opseg primene je kod polimernih flokulanta od 0,1 do 1,5%, za krečno mleko je opseg proširen do koncentracije od 10%. Koagulanti mogu biti pripremani do koncentracije od 100%. Opsluga preko touch panela vrši promenu željenog koncenrata u %. Moto časovi, količina pripremljenog reagensa, trenutna zapremina i drugo se prikazuju na touch panelu.

Više o uređajima za pripremu polielektrolita i raznih hemijskih rastvora možete pogledati ovde.

 

 

Tab. br.1 – osnovne dimenzije

KOMPAKT DN d1 (mm) d2 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) š1 (mm) š2 (mm) š3 (mm) š4 (mm)
K 150-1 25 960 990 825 1740 1500 990 1200 1060 466
K 150-2 25 1490 1520 825 1740 1500 990 1200 1060 466
K 300-1 25 960 990 1125 2040 1800 990 1200 1060 466
K 300-2 25 1660 1690 1125 2040 1800 990 1200 1060 466
K 500 25 1320 1360 1230 2145 1860 1150 1175 1360 600
K 1000 25 2020 2050 825 1740 1500 990 1200 1060 466
K 2000 25 2820 2860 1030 1960 1190 1260 1150 1170 600
K 4000 32 3360 3400 1030 1960 1190 1485 1150 1170 600
K 8000 40 4500 4550 1525 1960 1190 1485 1150 1170 600
K 12000 50 5500 5550 1525 2440 1725 1800 1150 1170 600