Filteri za vodu | FST AQUAFLOT
Filteri za vodu

U saradnji sa opštinom Kovačica u naselju Idvor rešen je dugogodišnji problem vodosnabdevanja građana ovog naselja ispravnom pijaćom vodom. Postavljanjem filtera za prečišćavanje vode obezbeđena je voda kvaliteta vode za piće za potrebe osnovne škole, vrtića, doma zdravlja kao i javno vodosnabdevanje građana Idvora na javnoj česmi. U odabiru filtera za vodu posebna pažnja posvećena je ekonomičnosti rešenja (kako investicionih tako i operativnih troškova prečišćavanja vode) kao i automatskom radu sa minimalnim zahtevima za opslugom. Više o Filteri za vodu Aquaflot.