Galerija
Prečišćavanje vode | Tretman vode | Priprema hemikalija i doziranje | Sistemi reverzne osmoze | Biološki prečistači | Membranski MBR prečistači | Odmašćivanje i pranje | Separatori | Septičke jame | DAF flotatori | Rezervoari | Lamelni separatori |

MALI KUĆNI PREČISTAČI

BIOLOŠKI PREČISTAČI

MODULARNI INDUSTRIJSKI PREČISTAČI

MEMBRANSKI PREČISTAČI

PREČISTAČI DAF PROFI

PRIPREMNE JEDINICE HEMIKALIJA

PREČISTAČI ZA PERIONICE KOFI
LINIJE ZA ODMAŠĆIVANJE K.O.L.
FILTERI ZA VODU

REZERVOARI I ŠAHTE

SEPARATORI NAFTNIH DERIVATA


SEPARATORI MASTI

SEPTIČKE JAME