Tag Archives: arsenic removal

 Nove Javne česme sa sistemom filtracije vode puštene su u rad u naseljima Crepaja i Debeljača. Građanima ovih naselja na raspolaganju je 1m3/h kvalitetne pijaće vode u skladu sa važećim uredbama o kvalitetu.

Arsen u vodi za piće Arsen je veoma poznat toksični polumetal koji se može pojaviti u organskoj ili anorganskoj formi. Veoma čest u prirodi je pod uticajem industrijske proizvodnje kao što je industrija boja, spaljivanje foisilnih goriva, metalurškoj industriji. Uticaj na zdravlje Arsen je veoma otrovan i kod dugotrajnog učinka na organizam može proizvesti ozbiljna […]

Nakon uspešnog probnog rada i potvrde prečišćavanja nadlimitnih vrednosti gvožđa i arsena od strane Zavoda za javno zdravlje, predstavnici gradske uprave grada Pančevo i JKP Glogonj pustili su u rad javnu česmu Park. Javna česma je opremljena savremenim filterima za uklanjanje arsena iz pijaće vode koji je stanovnicima Glogonja bio dugogodišnji problem. Isporukom opreme za […]

Aquaflot je potpisao nove ugovore za isporuku javnih česmi sa tehnologijom prečišćavanja pijaće vode-uklananje arsena, gvožđa i mangana za naselja Glogonj i Debeljača.