Category Archives: Aktuelno

Kade za specifične namene poput primene u galvanizaciji izrađujemo od prvoklasnog materijala bez regranulata PP. Tehnika izrade kada je sučeonim varenjem ekstrudiranih ploča bez regranulata. Kada je konstruisana prema  DVS 2205 (Nemačko udruženje varioca) sa zahtevom za vek trajanja od 25 godina i bezbednosnim koeficijentom min 2. Svoju saradnju proširujemo sa još jednom od vodećih domaćih […]

Pripremna jedinice KOMPAKT su namenjene za kontinualnu pripremu hemijskih rastvora. Glavna oblast primene je priprema polielektrolita, koagulanata. Dalje imaju priumenu u pripremi krečnog mleka, bentonita, praškastog aktinog uglja, aluminijum sulfata… Koncentrat koncentrat može biti u praškastoj ili tečnoj formi. Priprema za manje količine je rešena uz pomoć jednokomorne pripremne jedinice, za veće količine primenjuju se […]

U saradnji sa opštinom Kovačica u naselju Idvor rešen je dugogodišnji problem vodosnabdevanja građana ovog naselja ispravnom pijaćom vodom. Postavljanjem filtera za prečišćavanje vode obezbeđena je voda kvaliteta vode za piće za potrebe osnovne škole, vrtića, doma zdravlja kao i javno vodosnabdevanje građana Idvora na javnoj česmi. U odabiru filtera za vodu posebna pažnja posvećena […]

Imate visoko zagađenu industrijsku otpadnu vodu? Modularna industrijska rešenja AQUAFLOT nude pouzdanu eliminaciju visokih koncentracija širokog spektra zagađujućih materija sa kvalitetom prečišćene vode za ispuštanje u vodni tok ili ponovnu upotrebu u Vašem proizvodnom ciklusu. Primer otpadne vode iz prehrambene industrije visoko zagađenom HPK od preko 10.000mg/l. Kvalitet ispuštene vode 90 mg/l HPK , 20 […]

Za potrebe pranja rudarske tehnike rudnika Kolubara isporučena je oprema za prečišćavanje i recirkulaciju vode sa prališta rudarske tehnike. Kapacitet postrojenja iznosi 3m3/h. Voda nakon se nakon procesa prečišćavanja ponovo koristi u procesu pranja. Isporučena oprema iz programa industrijskih prečistača AQUAFLOT KOFI.  

 Nove Javne česme sa sistemom filtracije vode puštene su u rad u naseljima Crepaja i Debeljača. Građanima ovih naselja na raspolaganju je 1m3/h kvalitetne pijaće vode u skladu sa važećim uredbama o kvalitetu.

KUTKO Petrol Pančevo. Tehnologija prečišćavanja sirove bunarske vode sa automatskom bunarskom stanicom za potrebe auto perionice i benzinske stanice.  Kapacitet opreme 6m3/h. Uklanjanje nadlimitnih koncentracija gvožđa, mangana, amonijaka kao i korekcija tvrdoće vode-omekšavanje.

Mali kućni (biološki) prečistači se koriste za čišćenje otpadnih voda poreklom iz malih jedinica, kao što su na primer porodične kuće, male zgrade, manje javne ustanove, turistička naselja, hoteli, vikendice . Omogućavaju modernu i ekonomski isplativu likvidaciju kanalizacionih otpadnih voda. Instrukcije za realizaciju malih bioloških prečistača AQ Datasheet mali biološki prečistači AQ  

Arsen u vodi za piće Arsen je veoma poznat toksični polumetal koji se može pojaviti u organskoj ili anorganskoj formi. Veoma čest u prirodi je pod uticajem industrijske proizvodnje kao što je industrija boja, spaljivanje foisilnih goriva, metalurškoj industriji. Uticaj na zdravlje Arsen je veoma otrovan i kod dugotrajnog učinka na organizam može proizvesti ozbiljna […]