Category Archives: Aktuelno

Imate visoko zagađenu industrijsku otpadnu vodu? Modularna industrijska rešenja AQUAFLOT nude pouzdanu eliminaciju visokih koncentracija širokog spektra zagađujućih materija sa kvalitetom prečišćene vode za ispuštanje u vodni tok ili ponovnu upotrebu u Vašem proizvodnom ciklusu. Primer otpadne vode iz prehrambene industrije visoko zagađenom HPK od preko 10.000mg/l. Kvalitet ispuštene vode 90 mg/l HPK , 20 […]

Za potrebe pranja rudarske tehnike rudnika Kolubara isporučena je oprema za prečišćavanje i recirkulaciju vode sa prališta rudarske tehnike. Kapacitet postrojenja iznosi 3m3/h. Voda nakon se nakon procesa prečišćavanja ponovo koristi u procesu pranja. Isporučena oprema iz programa industrijskih prečistača AQUAFLOT KOFI.  

 Nove Javne česme sa sistemom filtracije vode puštene su u rad u naseljima Crepaja i Debeljača. Građanima ovih naselja na raspolaganju je 1m3/h kvalitetne pijaće vode u skladu sa važećim uredbama o kvalitetu.

KUTKO Petrol Pančevo. Tehnologija prečišćavanja sirove bunarske vode sa automatskom bunarskom stanicom za potrebe auto perionice i benzinske stanice.  Kapacitet opreme 6m3/h. Uklanjanje nadlimitnih koncentracija gvožđa, mangana, amonijaka kao i korekcija tvrdoće vode-omekšavanje.

Nakon uspešnog probnog rada i potvrde prečišćavanja nadlimitnih vrednosti gvožđa i arsena od strane Zavoda za javno zdravlje, predstavnici gradske uprave grada Pančevo i JKP Glogonj pustili su u rad javnu česmu Park. Javna česma je opremljena savremenim filterima za uklanjanje arsena iz pijaće vode koji je stanovnicima Glogonja bio dugogodišnji problem.       […]

 Svoju saradnju proširujemo sa još jednom uspešnom domaćom kompanijom. Sa kompanijom Alfa Plam a.d. Vranje potpisan je ugovor o isporuci kade sumporne kiseline sa grejanjem.

Aquaflot je potpisao nove ugovore za isporuku javnih česmi sa tehnologijom prečišćavanja pijaće vode-uklananje arsena, gvožđa i mangana za naselja Glogonj i Debeljača.  

Pušteno u rad postrojenje za tretman pijaće vode za potrebe javne česme u Debeljači. Postrojenje omogućava da se iz pijaće vode uklone neželjene koncetracije gvožđa, mangana i amonijaka. Kapacitet javne česme iznosi 10.000 litara/dan.    

Za potrebe uklanjanja neprijatnih mirisa sa glavne crpne stanice otpadnih voda na prečistaču otpadnih voda grada Šabac, isporučeni su biofilteri ukupne zapremine 70m3 – radnog kapaciteta 3000 m3/h.    

Nestlé Adriatic: Početkom septembra puštena je u rad linija za odvodnjavanje/dehidrataciju mulja na postrojenju prečišćavanja otpadnih voda kompanije Nestle Adriatic S. Izradu projekta, isporuku tehnologije i obuku personala realizovao je Aquaflot.