Category Archives: Aktuelno

 Nove Javne česme sa sistemom filtracije vode puštene su u rad u naseljima Crepaja i Debeljača. Građanima ovih naselja na raspolaganju je 1m3/h kvalitetne pijaće voda u skladu sa važećim uredbama o kvalitetu pijaće vode.

Nakon uspešnog probnog rada i potvrde eliminacije nadlimitnih vrednosti gvožđa i arsena od strane Zavoda za javno zdravlje, predstavnici gradske uprave grada Pančevo i JKP Glogonj pustili su u rad javnu česmu Park.        

 Svoju saradnju proširujemo sa još jednom uspešnom domaćom kompanijom. Sa kompanijom Alfa Plam a.d. Vranje potpisan je ugovor o isporuci kade sumporne kiseline sa grejanjem.

Aquaflot je potpisao nove ugovore za isporuku javni česmi sa tehnologijom prečišćavanja pijaće vode za naselja Glogonj i Debeljača.  

Pušteno u rad postrojenje za tretman pijaće vode za potrebe javne česme u Debeljači. Postrojenje omogućava da se iz pijaće vode uklone neželjene koncetracije gvožđa, mangana i amonijaka. Kapacitet javne česme iznosi 10.000 litara/dan.    

Za potrebe uklanjanja neprijatnih mirisa sa glavne crpne stanice otpadnih voda na prečistaču otpadnih voda grada Šabac, isporučeni su biofilteri ukupne zapremine 70m3 – radnog kapaciteta 3000 m3/h.    

Nestlé Adriatic: Početkom septembra puštena je u rad linija za odvodnjavanje mulja na postrojenju prečišćavanja otpadnih voda kompanije Nestle Adriatic S. Izradu projekta, isporuku tehnologije i obuku personala realizovao je Aquaflot.

PPOV Šabac- potpisan ugovor o realizaciji proizvodnje i isporuke Biofiltera ukupnog kapaciteta 3000 m3/h za potrebe uklanjanje neprijatnih mirisa na sistemu prečišćavanja otpadnih voda grada Šabca.    

  U sklopu uspešne saradnje sa kompanijom Nestle Adriatic S potpisan je novi ugovor o izgradnji linije za odvodnjavanje mulja na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda kompanije Nestle Adriatic S u Surčinu. Izradu projekta i isporuku tehnologije odvodnjavanja mulja realizuje Aquaflot.  

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda nastalih iz reciklažnog procesa PET ambalaže nakon uspešnog testiranja pušteno je u rad. Linija prečišćavanja sastoji se od fizikalno-hemijskog stepena prečišćavanja sa naknadnim prečišćavanjem u MBBR biologiji. Trenutne hidrauličke performanse iznose 120m3/dan. Izradu projekta i isporuku kompletne tehnologije prečišćavanja reciklažnih otpadnih voda realizovao je Aquaflot.