Category Archives: Aktuelno

Imate visoko zagađenu industrijsku otpadnu vodu? Modularna industrijska rešenja AQUAFLOT nude pouzdanu eliminaciju visokih koncentracija širokog spektra zagađujućih materija sa kvalitetom prečišćene vode za ispuštanje u vodni tok ili ponovnu upotrebu u Vašem proizvodnom ciklusu. Primer otpadne vode iz prehrambene industrije visoko zagađenom HPK od preko 10.000mg/l. Kvalitet ispuštene vode 90 mg/l HPK , 20 […]

Za potrebe pranja rudarske tehnike rudnika Kolubara isporučena je oprema za prečišćavanje i recirkulaciju vode sa prališta rudarske tehnike. Kapacitet postrojenja iznosi 3m3/h. Voda nakon se nakon procesa prečišćavanja ponovo koristi u procesu pranja. Isporučena oprema iz programa industrijskih prečistača AQUAFLOT KOFI.  

 Nove Javne česme sa sistemom filtracije vode puštene su u rad u naseljima Crepaja i Debeljača. Građanima ovih naselja na raspolaganju je 1m3/h kvalitetne pijaće vode u skladu sa važećim uredbama o kvalitetu.

KUTKO Petrol Pančevo. Tehnologija prečišćavanja sirove bunarske vode sa automatskom bunarskom stanicom za potrebe auto perionice i benzinske stanice.  Kapacitet opreme 6m3/h. Uklanjanje nadlimitnih koncentracija gvožđa, mangana, amonijaka kao i korekcija tvrdoće vode-omekšavanje.

Kvalitet podzemnih voda na teritoriji AP Vojvodine zahtevaju tehnološko i tehnički adekvatno rešenje koje bi obezbedilo dostizanje kvaliteta pijaće vode pod ekonomski prihvatljivim uslovima eksploatacije. Jednim od načina kako obezbediti ispunjenje uslova pijaće vode je instalacija tehnologija prečišćavanje pijaće vode sa katalitičkim filterima FST firme AQUAFLOT . Filteri  su opremljeni specijalnom ispunom koja je u […]

                  

Nakon uspešnog probnog rada i potvrde prečišćavanja nadlimitnih vrednosti gvožđa i arsena od strane Zavoda za javno zdravlje, predstavnici gradske uprave grada Pančevo i JKP Glogonj pustili su u rad javnu česmu Park. Javna česma je opremljena savremenim filterima za uklanjanje arsena iz pijaće vode koji je stanovnicima Glogonja bio dugogodišnji problem.       […]

 Svoju saradnju proširujemo sa još jednom uspešnom domaćom kompanijom. Sa kompanijom Alfa Plam a.d. Vranje potpisan je ugovor o isporuci kade sumporne kiseline sa grejanjem.

Aquaflot je potpisao nove ugovore za isporuku javnih česmi sa tehnologijom prečišćavanja pijaće vode-uklananje arsena, gvožđa i mangana za naselja Glogonj i Debeljača.  

Pušteno u rad postrojenje za tretman pijaće vode za potrebe javne česme u Debeljači. Postrojenje omogućava da se iz pijaće vode uklone neželjene koncetracije gvožđa, mangana i amonijaka. Kapacitet javne česme iznosi 10.000 litara/dan.